Gallery: Photos

European Symposium | Europapolitisches Symposium, Ottobeuern, 30.09.2018